maandag 30 maart 2009

Twee onderzoeken Kennisnet

Maart 2009 is een productieve maand wat betreft onderzoeken.
Bij Kennisnet zijn twee zeer interessante rapporten verschenen die prima op elkaar aansluiten.
Allereerst (zeker voor dit project) Web 2.0 als leermiddel. Het gaat in op welke wijze jongeren web 2.0 toepassingen gebruiken.Veel achtergrondinformatie maar ook de info over de wijze waarop jongeren internet gebruiken op school. Opvallend is een sterke toename van het samen met anderen aan een opdracht werken en contact met anderen over schooltaken(onderzocht is verschil tussen 2006 en 2007).
Ander aspect wat menig (oudere) docent wellicht hoop geeft, jongeren zijn wel ict-vaardiger maar niet infomatievaardiger dan oudere generaties. Verschil tussen de generaties wordt kleiner.
Het tweede rapport gaat over de betrouwbaarheid van internetbronnen. Ook hier veel achtergrondinformatie maar het gaat ook in op concrete aanwijzingen over beter gebruik van internet binnen het onderwijs.
Beide rapporten zijn te vinden bij de Kennisnet Onderzoekreeks.

Geen opmerkingen: