maandag 30 maart 2009

Twee onderzoeken Kennisnet

Maart 2009 is een productieve maand wat betreft onderzoeken.
Bij Kennisnet zijn twee zeer interessante rapporten verschenen die prima op elkaar aansluiten.
Allereerst (zeker voor dit project) Web 2.0 als leermiddel. Het gaat in op welke wijze jongeren web 2.0 toepassingen gebruiken.Veel achtergrondinformatie maar ook de info over de wijze waarop jongeren internet gebruiken op school. Opvallend is een sterke toename van het samen met anderen aan een opdracht werken en contact met anderen over schooltaken(onderzocht is verschil tussen 2006 en 2007).
Ander aspect wat menig (oudere) docent wellicht hoop geeft, jongeren zijn wel ict-vaardiger maar niet infomatievaardiger dan oudere generaties. Verschil tussen de generaties wordt kleiner.
Het tweede rapport gaat over de betrouwbaarheid van internetbronnen. Ook hier veel achtergrondinformatie maar het gaat ook in op concrete aanwijzingen over beter gebruik van internet binnen het onderwijs.
Beide rapporten zijn te vinden bij de Kennisnet Onderzoekreeks.

woensdag 11 maart 2009

Afronding project SamenWebdeBaas

Met een presentatie van dit project tijdens de slotbijeenkomst van Kennisnet wordt dit project officieel afgerond.
De eindrapportage is gereed en hier te vinden als GoogleDocs document.
De presentatie is in de vorm van een mindmap.
Binnen het ROC volgen nog enkele presentaties.
Zowel binnen de School Onderwijs en Kinderopvang als binnen verschillende andere scholen van het ROC worden Web 2.0 toepassingen komende tijd verder ingezet binnen het onderwijs.

maandag 16 februari 2009

Google docs

Het project nadert zijn eind. Vandaag hebben we de hele dag geschreven aan het eindverslag en het is nog niet af... M.n. over de inzet van Googledocs zijn we lang bezig geweest. Wat zijn nu de voordelen van google docs boven wiki's? Of hebben beide andere voordelen? We zijn er nog niet helemaal uit.

Bij Patrick Koning zag ik een filmpje van Common Craft waarin Google Docs helder werd uitgelegd, maar hij had de plainenglish-versie. Even verder gezocht op Youtube en daar vond ik hetzelfde filmpje met Nederlandse ondertiteling. Komtie:

dinsdag 3 februari 2009

Expertbijeenkomst NOT 2009

Afgelopen vrijdag was er een expertbijeenkomst. Door verwarring over de locatie (niet op de NOT, maar in de meetingplaza; niet de mediaplaza maar de meetingplaza) begonnen we flink wat later en mogelijk was om die reden ook niet iedereen aanwezig. Jammer.

Hieronder een impressie in beelden.

dinsdag 13 januari 2009

test mindmap binnen de blog
Even uittesten of je een mindmap makkelijk op je blog neer kunt zetten vanuit Mindmeister. Dan kunnen we deze twee web 2.0-toepassingen met elkaar verbinden.